Affiliate disclaimer

Partnerski ugovori – affiliate program (odricanje od odgovornosti)

U duhu transparentnosti i dobre poslovne prakse, autor sajta želi da budete svesni kako sadržaj na ovim stranicama može sadržavati promocije proizvoda ili usluga trećih strana (affiliate programi), za šta autor može ostvariti finansijsku ili drugu kompenzaciju.

Autor sajta je veoma selektivan pri izboru takvih proizvoda ili usluga i promoviše samo proizvode i usluge koje visoko ceni i za koje veruje donose benefite njihovim korisnicima. Istovremeno, slažete se da svaka takva promocija ne služi kao bilo kakav oblik podrške. Od vas se još uvek zahteva da koriste sopstvenu procenu kako bi ste utvrdili da li je takav proizvod ili usluga odgovarajući za vas. Preuzimate sve rizike i slažete se da autor sajta, na bilo koji način ne odgovara za bilo koji program, proizvod ili uslugu koja se može promovisati, prodavati ili deliti na sajtu ili putem njega.

 

Scroll to Top