Odricanje od odgovornosti (Disclaimer)

Sajt gorancelar.com je personalni blog autora sa informacijama, savetima i ličnim iskustvima u online poslovanju. Kompletan sadržaj sajta namenjen je isključivo u informativne i/ili edukativne svrhe. U slučaju da se ne slažete sa bilo kojim delom ovog disclaimer-a, molimo vas da napustite ovaj sajt i više ne pristupate njegovom sadržaju.

NEMA PRAVNIH ILI FINANSKIJSKIH SAVETA

Autor sajta nije pravnik, niti finansijski savetnik, niti ima nameru da u buduućnosti to postane. Sve informacije koje nađete na ovim stranicima isključivo su informativnog karaktera i dolaze kao rezultat iskustva autora, njegovih savetnika i drugih ljudi koji se bave online poslovanjem. Imajte u vidu da se takva iskustva mogu razlikovati od slučaja do slučaja i ne moraju biti ista za sve, stoga jedine relevantna informacija koju možete je ona od knjigovođe, pravnika ili finansijskog savetnika u vašoj zemlji.

Sadržaji na ovoj stranici prezentovani su u najboljoj nameri i autor sajta ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili propuste, te ne prihvata nikakvu odgovornost za direktnu ili inderektnu štetu koja može nastati kao posledica informacija na sajtu.

PREUZIMATE LIČNU ODGOVORNOST

Prihvatate da svako pristupanje sajtu u bilo kom momentu je vaš lični izbor i isključivo vaša odgovornost. Svaka akcija koju poduzmete ili ne poduzmete vodeći se informacijama na sajtu, isključivo je vaša odluka i vaša odgovornost. Svaka upotreba ili neupotreba sadržaja sajta isključivo je vaša odgovornost, kao i sve eventualne posledice koje iz toga proizilaze. 

NEMA GARANCIJE USPEHA

Autor sajta u najboljoj nameri prenosi informacije koje smatra relevatnim i vrednim, te koje mogu pomoći u ostvarivanju boljih rezultata u online poslovanja. Autor sajta također može da pruži pomoć ili podršku, ali ne može da predvidi niti garantuje da ćete postići ili ponoviti nečiji rezultat vodeći se informacijama na ovom sajtu. Korištenjem sajta i informacija na njemu, vi potvrđujete da u potpunosti shvatate i razumete kako bilo koji rezultat ili uspeh, zavisi od niza činjenica kao što su znanje, iskustvo, posvećenost i motivacija, te niz drugih predvidivih ali i nepredvidivih faktora. To što je neko postigao određeni rezultat, koristeći se informacijama ili strategijama sa ovog sajta, ne znači da će svi ponoviti taj rezultat ili uspeh. 

PREUZIMANJE RIZIKA

Koliko god se trudimo da do neželjenih situacija i potencijalnih finansijskih, tehničkih, emocionalnih, materijalnih i drugih posledica i šteta ne dođe, ponekad takve okolnosti nije moguće predvideti. Vi u potpunosti shvatate i prihvatate da koršćenjem ovih stranica, preuzimate punu odgovornost i rizik za takve situacije i posledice. Sve informacije, sugestije ili preporuke sa ovog sajta ili preko njega uzimate isključivo na sopstveni rizik bez ikakve odgovornosti vlasnika sajta, autora i drugih kreatori sadržaja na sajtu.

NEMA LIČNOG ODOBRENJA AUTORA SAJTA

Sve informacije, preporuke, mišljenja, softweri, linkovi i drugi sadržaj sa proizvodima ili uslugama drugih pojedinaca, firmi ili entiteta, nisu vlasništvo autora sajta, niti imaju zvanično odobrenje autora sajta. Autor sajta nije odgovoran za sadržaje trećih strana, koji se mogu pojavljivati na ovom sajtu. Također, ako se adresa sajta pojavljuje na drugoj web lokaciji, programu, proizvodu ili uslugama nekog drugog pojedinca, firme ili entiteta ona ne predstavlja zvanično odobrenje autora sajta, za njihovo poslovanje ili web sajt.

GREŠKE I PROPUSTI

Uprkos velikom trudu koji se ulaže kako bi se održala tačnost i relevantnost informacija prezentovanih na sajtu ili putem njega, informacije ipak mogu sadržavati nehotične greške, netačnosti, nepreciznosti ili pak mogu postati neaktuelne usled nastanka novih okolnosti. Također, informacije mogu sadržavati nehotične tipografske, gramatičke i druge pogreške. Slažete se da autor sajta i drugi kreatori sadržaja nisu odgovorni za stavove, mišljenja ili tačnost činjenica, te greške ili propuste u bilo kom obliku, a koji se mogu nalaziti na sajtu.

KORIŠTENJEM SAJTA GORANCELAR.COM SAGLASNI STE SA SVIM GORE NAVEDENIM DELOVIMA ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI.

Scroll to Top